top of page
  • media1677

"ทยานขึ้นไปในอากาศ"

นักบินมาร์ก สแปงเลอร์ ขับเฮลิคอปเตอร์ของเอสไอแอลแคมเมอรูนในท้องฟ้าตอนกลางคืน เสียงใบพัดเฮลิคอปเตอร์ที่หมุนทำให้ชาวบ้านรู้ว่าเครื่องกำลังมา ตอนมาถึงในระยะที่เห็นได้ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างรีบเร่งไปยังลานจอดเพื่อรอทักทายแขกที่มาใหม่ ไม่ก็มารับพัสดุ ทีมแปลพระคัมภีร์ 4 ทีม ที่รับใช้ชุมชนภาษากว่า 20 กลุ่ม ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทางตะวันตกเฉียงเหนือของแคมเมอรูน สามารถใช้เวลาเดินทาง 7 วัน บนถนนที่มีความอันตรายโดยรถยนต์เพื่อไปถึงชุมชนต่างๆ ได้ ส่วนเฮลิคอปเตอร์เอสไอแอลแคมเมอรูนสามารถไปถึงสถานที่เดียวกันภายในเวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมง สิ่งนี้ช่วยให้เกิดความปลอดภัยและอำนวยการเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วแก่เจ้าหน้าที่และการส่งสิ่งของที่จำเป็นให้กับทีม “ความรู้สึกตื่นเต้นของการได้ยินเป็นครั้งแรก พร้อมการเห็นเฮลิคอปเตอร์กำลังบินมาเป็นความรู้สึกเกินที่จะบรรยายได้” กล่าวโดย โจแอนนา มิคาเอล ผู้ที่รับใช้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานการแปลพระคัมภีร์เหล่านี้ คนขับเฮลิคอปเตอร์จะนำของชำ จดหมาย หนังสือ และวัสดุที่จำเป็นในการก่อสร้าง มาให้โจแอนนาและครอบครัวของเธออย่างเป็นประจำ ด้วยการเป็นหุ้นส่วนกับกลุ่มชุมนุมสุขอนามัยแบ๊บติสต์แคมเมอรูน (The Cameroon Baptist Convention Health Board) ทางเอสไอแอลแคมเมอรูนก็ได้จัดเตรียมเที่ยวบินฉุกเฉินที่จะบินไปยังโรงพยาบาลสองแห่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของแคมเมอรูนด้วย การคมนาคมขนส่งเพื่อการช่วยชีวิตนี้กลายมาเป็นเหมือนกับไฟนำทางแห่งความหวังแก่ผู้คนในท้องถิ่น “เป้าหมายพื้นฐานของเราคือ การใช้เฮลิคอปเตอร์เพื่อสำแดงความรักพระคริสต์ และเพื่อช่วยคนงานของเราและเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ให้สามารถทำงานของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” มาร์กกล่าว “ถ้าหากเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ ผมเชื่อว่ามันจะช่วยเพิ่มการตอบสนองต่อความต้องการและการทำงานแปลพระคัมภีร์ได้ก้าวหน้าขึ้น”

บทความโดย: Becca Coon รูปภาพโดย: Rodney Ballard


0 views0 comments
bottom of page